Thông tin khuyến mại

Chương trình khuyến mại được cập nhật liên tục tại facebook của nhà hàng : 
  www.facebook.com/cuahangmaudich46