Tin tức

15TH HANOI ENTHUSIASTIC MUSIC FESTIVAL

Ngày 14 tháng 10 năm 2012

Tại nhà hàng Hợp Tác Xã Ăn Uống

Mở cửa 16h 30'

Giá vé 100k "miễn phí một đồ uồng"