Tin tức

Chương trình biểu diễn của các ca sĩ Nhật

Ngày 17 / 06 / 2012 

tại nhà hàng hợp tác xã

Mở cửa: 17h 30'

Bắt đầu : 18h 00'

Kết thúc : 21h 30'

Giá vé 100,000 VND "bao gồm 1 đồ uống"