Tin tức

Kỉ niệm 40 năm ngày ra trường

 

Họp lớp tại nhà hàng Hợp Tác Xã Ăn Uống