Tin tức

HANOI ENTHUSIASTIC MUSIC FESTIVAL "VOL 14"

 

Ngày 27 / 5 Tại nhà hàng Hợp Tác Xã

 "HANOI ENTHUSIASTIC MUSIC FESTIVAL "VOL 14"

 

Mở cửa  :16h 30'

 

Giờ biểu diễn : 17h

Kết thúc : 20h

" Vé vào cửa 100k bao gồm 1 đồ uống "

 

 

Chương trình có sự tham gia của 6 band nhạc Nhật Bản,

 

      

1.       SCRAP HEAP       (Rock)                                               

2.       NORI’S INFINITY (Japanese POPS)    

3.       HEIMER’S (Acoustic)          

4.       TIPS LIPS (Rock)       

5.       MADAM BOSSA (Bssa Nova)  

6.       HANOI HEARTS (Japanese Punk)