Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món khai vị

Súp tôm Thái Lan

Giá: 30.000 VND

Chi tiết

Súp tôm, cua, cá

Giá: 35.000 VND

Chi tiết

Súp Gà

Giá: 35.000 VND

Chi tiết

Súp Cua

Giá: 35.000 VND

Chi tiết