Hợp Tác Xã Ăn Uống - Hải sản

Hàu "nướng , gỏi ,bỏ lò"      Giá: 25.000.con VND