Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món ăn Ta

Sụn gà chiên muối      Giá: 150.000 VND