Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món ăn Ta

Vịt trời các món      Giá: 450.000 VND/con 

Thịt thơm,ngon và mềm hơn các loại vịt thông thường,điều đặc biệt nó không có mùi hôi,

ngày nay nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực khách,người ta có thể nuôi đẻ thành công vịt trời ở môi trường bán tự nhiên do đó chất lươngj của vịt không có sự khác biệt.