Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món ăn Tây

Cá hồi nướng pho mai      Giá: 255.000 VND