Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món khai vị

Nộm bò bóp thấu      Giá: 80.000 VND