Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món khai vị

Súp tôm Thái Lan      Giá: 30.000 VND