Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món khai vị

Súp tôm, cua, cá      Giá: 35.000 VND