Hợp Tác Xã Ăn Uống - Rượu Vang

26.Coppola Diamond Sauvignon Blanc      Giá: 820.000 VND