Hợp Tác Xã Ăn Uống - Món ăn chơi

Cà chua trộn phủ bánh mỳ      Giá: 60.000 VND